EURO-COP 2010 - Ministerial approval Date: 2010-07-25
 

We received a ministerial approval from the Ministry of Internal Affairs and Administration to shoot for the documentary project Euro-cop 2012 directed by Kuba Maciejko.


Otrzymałyśmy zgodę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację filmu dokumentalnego EURO-COP 2012 w reżyserii Kuby Maciejko.


[+ show all photos]


The film will show the preparations for EURO 2012 from the point of view of policemen, who have direct contact with football fans and considerable knowledge of their habits and actions. It will show more than a sports event. We will see cultural differences between Europeans who, in spite of all differences for 3 weeks will be brought together by one topic - football.

 

Film ukazuje przygotowania do mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012 z perspektywy policjantów,  którzy mają bezpośredni kontakt z kibicami, jak również szczególną  wiedzę na temat ich przyzwyczajeń i zachowań. Pozwoli pokazać coś  więcej niż samo wydarzenie sportowe. Tą wartością jest pokazanie kulturowego zróżnicowania  europejczyków, których pomimo wszystkich różnic, na trzy tygodnie łączy jeden temat - piłka nożna.

[+ return]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2016-09-19 \ COMMUNION AT THE 32ND WARSAW FILM FESTIVAL
 

We proudly announce that COMMUNION – a documentary film by Anna Zamecka, will have it‘s Polish premiere during the 32nd Warsaw Film Festival, in the DOCUMENTARY FILM COMPETITION. COMMUNION is the only Polish film in this section. The Festival starts at October 7th.

[+ more]


 

2016-08-16 \ COMMUNION is the winner of Semaine de la Critique at Locarno Film Festival!
 

The best news! COMMUNION wins in 27th Semaine de la critique - Locarno!! We are happy and proud of the whole wonderful crew. We can't wait for the first screenings in Poland that are coming soon. 

[+ more]


 

2016-04-28 \ POLISH PREMIERE OF ZUD AT 13th DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL
 

First official screening of Marta Minorowicz's film will take place on May 15.

[+ more]


 

2016-04-26 \ ZUD'S JOURNEY AROUND THE WORLD
 

First viewers from Asia and South America saw Marta Minorowicz's debut.

[+ more]


 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |